Toerisme Herk-de-Stad
© Jos Leemans
Copyright  2015 Toerisme Herk-de-Stad - All Rights Reserved
Landschappen … op het driepunt tussen Haspengouw, Hageland en Kempen Herk-de-Stad is gelegen in een uitloper van vochtig Haspengouw en grenst aan het Hageland en aan de Kempen. Het landschap vertoont typische kenmerken van deze traditionele landschappen in Vlaanderen. … in het Drierivierenland West-Limburg Herk-de-Stad is gelegen langsheen de Herk, die bijna op dezelfde plaats als de Gete uitmondt in de Demer. Herk-de- Stad is gelegen in de valleien van deze drie rivieren Herk-Demer-Gete en wordt gekenmerkt door een vrij vlak landschap. De hoogteligging neemt langzaam af van 55m in het zuiden tot 22m in het noorden en 18 m in het Schulensbroek. In het westen van de provincie Limburg ligt de gemeente Herk-de-Stad, een uitloper van Vochtig Haspengouw. De gemeente grenst in het zuidwesten aan Geetbets (provincie Vlaams-Brabant). De buurgemeenten op Limburgs grondgebied zijn Halen, Lummen, Hasselt en Nieuwerkerken. De natuurlijke structuur in Herk-de-Stad wordt grotendeels bepaald door de valleien van de Herk, de Demer en de Gete en door het natuurreservaat ‘Het Schulensbroek’. Herk-de-Stad wordt immers begrensd door de Gete in het westen, door de Demer in het noorden en wordt doorkruist door de Herk in zuidoost-noordwestelijke richting. Water speelt dus een belangrijke rol in dit ‘drierivierenland van West-Limburg’ dat deel uitmaakt van het GLE-gebied ‘Demervallei’. Vooral in het erkend natuurreservaat ‘Het Schulensbroek’ neemt water een belangrijke plaats in. Door de eeuwen heen heeft zich hier een grote vlakte gevormd waar Demer, Gete, Herk maar ook Mangelbeek en Velpe samenvloeien. Het grootste deel van dit natuurreservaat bestaat uit natte graslanden doorweven met grachten, rietkragen en knotwilgen. Een dicht net van grote en kleine waterlopen, met daaraan gekoppeld kleine landschapselementen, bepaalt sterk het uizicht in het Schulensbroek. Aan dit waternetwerk is een belangrijk natuurcomplex gekoppeld. Hierdoor maakt het Schulensbroek deel uit van het vogelrichtlijngebied ‘Demervallei ten oosten van Aarschot’ en van het habitatrichtlijngebied ‘Demervallei’.
Bewegen Proeven Ontdekken Nuttige weetjes Evenementen Ontspannen
 U bevindt zich hier: Home > Ontdekken > Landschappen
Contact  Sandra Kuyks
VVV Toerisme Herk-de-Stad vzw Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad 013 55 38 11 toerisme.herkdestad@scarlet.be
Openingsuren juli - aug di - za: 9u - 16u
Openingsuren sept - juni ma - vr: 9u - 16u